Bonäs Bygdegård
Diösgården
Anders Diös
Förlag
Kulturdagarna
Stugor och lokaler)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rand


Bonäs Bygdegård

Hos bönder och herrskap kring sekelskiftet 1800

Kulturdagar 22 och 23 juni 2009


Föreläsarna. Fr.v. professor Bo Grandien, antikvarie Roland Andersson, intendent Berit Eldvik, museichef Ing-Marie Danielsson (delvis skymd) och fil.dr. Juvas Marianne Liljas. I mitten doc. Inga-Lena Ångström Grandien, som utformade programmet och som fungerade som moderator och ciceron.


Sune Garmo tar emot på Rättviks gammelgård


Förmiddagskaffe hos Svea Pekkos i Bingsjö


Barbro Barving berättar om Winter Carl Hanssons måleri i Danielsgården


Danielsgården


Lunch på Trollnäs pensionat i Svärdsjö


Besök i Länsresidenset i Falun.


Besök i Länsresidenset i Falun.

Programet
Föredragen i bygdegården tar sin början måndagen den 22 juni kl. 09.00. Inträde 200 kr. Lunch ā 80 kr serveras ca 12.00. Förhandsanmälan till lunchen görs på svarskortet. Föredragshållarna introduceras av doc. Inga-Lena Ångström Grandien, Högskolan Dalarna.

Måndagen den 22 juni kl. 09.00

Professor Bo Grandien, Stockholms universitet
"På väg mot en ny tid. Något om livet i Sverige före och under förste Bernadotten"

KAFFEPAUS

Antikvarie Roland Andersson, Leksands kulturhus
"Rättvikstaflor och rosor – dalmåleriet ur ett samtida perspektiv"

LUNCH

Museichef Ing-Marie Danielsson, Skellefteå museum
"Länsresidenset i Falun: Antika gudars boning i bergsmännens stad"

Fil. Dr. Juvas Marianne Liljas, Högskolan Dalarna
"Den musikaliska salongen i Falun som inspiration för högre musikutbildning under 1800-talets senare hälft.

KAFFEPAUS

Intendent Berit Eldvik, Nordiska museet
"Kalmink, taborett och ylledamast. Status i böndernas bröllopsdräkt"

Tisdagen den 23 juni

Resa till miljöer från tiden kring sekelskiftet 1800

Ciceron är doc. Inga-Lena Ångström Grandien.

08.00 Avfärd med buss från Bonäs Bygdegård till Rättviks Gammelgård, ett 30-tal byggnader från olika tider och från olika byar i socknen, uppbyggd som en tidstypisk Rättviksgård från bondesamhällets dagar. I Sommarstugan och i Gästabudsstugan finns intressanta väggmålningar och i Parstugans klädkammare en fin samling dräkter och andra textilier. Vi far vidare till natursköna Bingsjö, 4 mil öster om Rättvik, som är mest känt för den spelmansstämma som varje sommar ordnas där, men som i Danielsgården erbjuder besökaren något av det absolut främsta inom Dalmåleriet, målningar från 1799 av Winter Carl Hansson från Leksand. Färden går vidare till Svärdsjö där vi äter lunch på Trollsjö pensionat och därefter besöker vi Länsresidenset i Falun som har väggmålningar gjorda efter samma förlagor som Gustav III:s paviljong på Haga. Återresan sker via Leksand där vi besöker Leksands Kulturhus och ser den fina samlingen dalmålningar och dräkter. För- och eftermiddagskaffe serveras under dagen. Beräknad återkomst till Bonäs 17.15. Deltagarantalet på utfärden är begränsat. Anmälan görs på svarskortet. Avgiften 600 kr upptas i anslutning till måndagens föreläsningar. Svarskortet skall vara oss tillhanda senast den 15 juni.

Välkommen!

www.bonas.nu
Ansvarig utgivare: Andreas Östborn. E-post: Tel: 070-318 69 63