Bonäs Bygdegård
Diösgården
Anders Diös
Förlag
Kulturdagarna
Stugor och lokaler
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rand


Bonäs Bygdegård


innehållsförteckning

Att studera 1700-talet (2009).

Innehåll

Bergsmansträdgårdar vid Kopparberget under Stormaktstiden
Av André Strömqvist

Det gick an?!
1700-talets syn på föräktenskaplig sexualitet

Av Annika Skansens

Skulle Linné känna igen sig?
Försvinnande natur i kulturlandskapet

Av Anders Claesson

Åter Förlagsverksamhet

Folktro

Innehåll

Folksägner i Dalarna
Av Ebbe Schön

"Här ska jag ut och i helvetet in"
– Häxor och blåkullafärder i svensk folktro

Av Per-Anders Östling

Ormen i folktron
Av Ritwa Herjulfsdotter

Åter Förlagsverksamhet

Omsorgens historia (2006)

Innehåll

Omsorgens historia
Av Roger Quarsell

Socialt arbete i historisk belysning
Av Ulla Pettersson

De missanpassade
-Tvångsvård ur ett historiskt perspektiv
Av Jenny Björkman

Att åldras på en småbrukargård på 1800-talet och i dag
Av Anna Götlind

Psykiatrihistoria ur ett Dalaperspektiv
Av Marie Lennerstig

Galenskapens historia
Av Jenny Björkman

Psykopatologisk konst - Outsider art
Av Staffan Nilsson

Åter Förlagsverksamhet

Vår språkliga spännvidd (2004)

Innehåll

De språkliga kontrasternas landskap:
Gamla innovationer och nya fornfynd i dalmål
Av Gunnar Nyström

Dalmålen från utbildning mot upplösning
Faktiskt beteende och attityder

Av John Helgander

Hur står det till med dalmålen?
Rapport från en studie
Av Bernice Holknekt

Nytidsrunor - en ny syn på dalrunorna
Av Helmer Gustavson

Språkligt och kalendariskt bruk av runor i Ovansiljan
Av Sven-Göran Hallonquist

Malungsmål i norra Minnesota
Av Inger Döhl

Skatter ur en gammal ordsamling
Ett föredrag om sollerömålet i Solleröfäboden Rossberg
Av Margit Andersson och Suzanne Danielsson

Mål för framtiden
Om projektet Östgötamål
Av Jan Paul Strid och Svante Lagman

Ulum Dalska, föreningen för Älvdalskans bevarande
Av Mats Elfquist

Språk, identitet, skola
Av Sylvia Måsan

Reflexioner på Hembygdsgården om
vår språkliga spännvidd
Av Helmer Nilsson

Mormålsbibeln
Av Gunnar Bälter


Åter Förlagsverksamhet

 

Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler (2002)

Innehåll

Inledning
Av Anna Götlind

Kvinnors jord, manlig rätt: Äktenskap, egendom och makt i äldre tid
Av Maria Sjöberg

Kvinnorna och musiken i det gamla bondesamhället
Av Anna Ivarsdotter

Den viktiga värdinnan: Sysslolösa salongsdamer och hushållsaktiga hustrur i det tidiga 1800-talets Dalarna
Av Ylva Hasselberg

Roddarmadammer, hårkullor och tröskerskor: Könsarbetsdelningen i övre Dalarna
Av Anna Götlind

Uppsagda – och sedan? Kvinnorna och 1990-talets vårdkris
Av Helena Kåks

Kvinnokraft och hantverk från Våmhus: En ”hårresande” historia
Av Elisabet Fagerholm Martis

Fäbodliv i  Skräddar Djurberga
Av Pelle Jakobsson

Åter Förlagsverksamhet

Folkbildning. Hållbar idé - framtida förväntningar (2001)

Innehåll

Mausoleum eller växthus - reflexioner om folk, bildning och demokrati
Av Bengt Göransson
Värderingar och folkbildning
Av Gösta Vestlund
Bildning och kunskap i det moderna samhället
Av Bernt Gustavsson
Sätergläntan, Hemslöjdens gård
Av Ingrid Berman
Folkbildning som lokalt utvecklingsarbete
Av Kåre Olsson
Zornspelet - vild folkbildning
Av Martin Göthberg
Glimtar från en folkhögskolas elevförbund - traditionsbärare och visionär i folkbildningens tjänst
Av Folke Hansjons
Åter Förlagsverksamhet

Dalarnas Häxprocesser (2000)

Innehåll

Älvdalen - Mora och de stora europeiska häxförföljelserna
Av Bengt Ankarloo
Upplysning och vidskepelse
Av Linda Oja
Häxanklagelserna i Gagnef och Mockfjärd 1858
Av Kristina Tegler
Djävulens barn: de nordsvenska och baskiska häxprocesserna under 1600-talet
Av Per Sörlin
Förföljelserna i Våmhus och Bonäs
Av Ingrid Larsson
På häxornas tid
Av Ragnar Forslund
Gambodarna - några minnesanteckningar
Av Carl Bergman
Åter Förlagsverksamhet

Hantverket som blev industri (1999)

Innehåll

Att värna det lokala kulturarvet
Göran Lannegren
Moras industrialisering
Maths Isacson
Elfdalens Porfyrverk
Lars O Lagerqvist och Nils Åberg
Symaskinsfabriken i Östnor 1865-1877
Anna Götlind
Morabygd med traditioner möter nya omvärldskrav
Erik Westholm
Elfdalens Nya Porfyrverk - några minnesbilder
Lennart Frost
Åter Förlagsverksamhet

Skogen och Människan (1998)

Innehåll

Skogsbruk i förvandling
Ulf Lennerthson
Naturvårdsarbete i 1900-talets skogsbruk
Lars Ambrosiusson
Skogen och skogsbrukets förändring i övre Dalarna från 1800-talets början till idag
Staffan Ericsson
Försörjning, frihet och förtryck: skogsbygden i industrialismens samhällsomvandling
Ella Johansson
Tillväxtborren, morakniven och andra produkter som gjort Mora världsberömt bland skogsfolk
Christer Karlsson
En rapsodi om skogen: från fångstmän till pelletseldare
Oscar Andersson
En exkursion i Siljansfors Skogsmuseum och Siljansfors försökspark
Christer Karlsson
Åter Förlagsverksamhet

Dalfolk i Amerika (1997)

Innehåll

Amerikautvandringen
Hans Norman
Några dalaprofiler i Amerika
Harald Runblom
From Dalarna to America: The Trans-Atlantic experience of emigrants from the parish of Rättvik
Robert C Ostergren
Dalmål i Nordamerika. En presentation av Folke Hedbloms dokumentation av daladialekter
Kristina Hagren
Utvandrare från socknarna runt Siljan berättar
Margaretha Hedblom
På väg - i tid - i rum - i gärning. Busskungen Eric Wickmans bakgrund, emigration och livsverk
Elisabet Fagerholm Martis
Åter Förlagsverksamhet


Siljansbygdens Folkdräkter (1996)

Innehåll

Folkdräkter i Siljansbygden. Ideal och verklighet
Ingrid Bergman
I budar skulle man krusa och sticka sockor
Birgitta Dandanell
Nutida folkdräktsarbete i Dalarna
Erik Thorell
Barnkoltar i Siljansbygden
Eva Nicklasson
Åter Förlagsverksamhet


Väckelsen i Ovansiljan (1995)

Innehåll

Första dagen
Väckelsen i samhället
Sven Lundkvist
Baptismen i Dalarna och dess förhistoria
Torsten Bergsten
Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna
Ingrid Åberg
Läsarna - sången och musiken
Torgny Erséus
Andra dagen
Referat av framställningar under utfärden till Hansjö, Stenberg, Skattungbyn, Söderås och Vikarbyn
På upptäcksfärd i orsaläseriets spår
Enar Jonsson
Söderås Missionshus i Rättvik
Rune Lindenor
Baptistkapellet i Vikarbyn, Rättvik
Perols Greta Aglert
Åter Förlagsverksamhet

Turisternas Dala-bild (1994)

Innehåll

Dalabilden i resehandböcker och turistbroschyrer
Göran Rosander
Resenärer och turister i Mora från 1600-tal till nutid
Mats Persson
Mora i några reseskildringar under 1700- och 1800-talen
Birgitta Sandström
Herrskapsturismen i Sjurberg
Roland Andersson

Åter Förlagsverksamhet
Åter Bonäs Bygdegård

www.bonas.se
Ansvarig utgivare: Andreas Östborn. E-post: info@bonas.nu